Binlerce önerge, onlarca gensoru… Meclis istatistikleri göz yoruyor

meclis

23. Dönem’de TBMM Başkanlığı’na 21 bin 220 yazılı soru önergesi yöneltilmişken, 24. Dönem’de bu sayı yüzde 220 artışla 68 bin 691’e yükseldi. Sözlü soru önergelerindeki artış, 2 bin 616’dan 8 bin 633’e çıkarak yüzde 230 olarak gerçekleşti.

Milletvekilleri, 23 Dönem’de bin 108, 24. Dönem’de ise 3 bin 288 meclis araştırması önergesi sundu. Genel görüşme önergesi sayısı yüzde 220 artışla 26’dan 84’e, gensoru önergesi sayısı yüzde 300 artışla 13’den 55’e, Meclis soruşturması önergesi sayısı da yüzde 330 artışla 3’den 13’e yükseldi.

23. Dönem’de gelen 2 bin 616 sözlü soru önergesinden bin 705’i cevaplandırılmış, 155’i de iade edilmişti. 24. Dönem’de ise gelen 8 bin 633 sözlü soru önergesinden 2 bin 134’ü cevaplandırıldı, bin 279’u iade edildi.

Buna göre, cevaplandırılan sözlü soru önergesi sayısı 24. Dönem’de azaldı. 23. Dönem’de önergelerin yüzde 90’ı cevaplandırılmışken, 24. Dönem’de önergelerin yüzde 30’una cevap verildi.

Yazılı soru önergelerindeki istatistiklere baktığımız zaman da bu tablonun pek değişmediği görülüyor.

23. Dönem’de gelen 21 bin 220 yazılı soru önergesinin 2 bin 231’ine cevap verilmişken, 24. Dönem’deki 68 bin 691 önergenin 22 bin 872’si yanıtlandı. 23. Dönem’de önergelere cevap verilmeme oranı yüzde 12 iken, bu oran 24. Dönem’de yüzde 36’ya çıktı. Geçen dönem önergelerin yüzde 88’i, bu dönem ise yüzde 61’i cevaplandırıldı.

Geçen dönem TBMM Başkanı’na yöneltilen 8 sözlü soru önergesinden 3’ü cevaplandırıldı, bu dönem ise yöneltilen 11 önergeden 1’i iade edilirken, 10’u gündemde.

TBMM Başkanı’na 23. Dönem’de 220, 24. Dönem’de de yüzde 165 artışla 583 yazılı soru önergesi yöneltildi. Geçen dönemdeki önergelerin yüzde 99.1’i, bu dönemdeki önergelerin ise yüzde 97.9’u cevaplandırıldı.

23. Dönem’de TBMM Başkanlığı’na verilen bin 108 Meclis araştırması önergesinden 134’ü kabul edildi, kabul edilen önergeler doğrultusunda 14 Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. 24. Dönem’de ise sunulan 3 bin 315 önergeden 115’i kabul edilerek, 10 Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu.

Geçen Dönem verilen 26 genel görüşme önergesinden 1’i; bu dönem ise verilen 81 önergeden 4’ü kabul edilerek genel görüşme açıldı.

23. Dönem’de sunulan 13 gensoru önergesinden 12’sinin gündeme alınması reddedildi, 24. Dönem’de ise sunulan 55 gensoru önergesinden 39’unun gündeme alınması kabul edilmedi.

Geçen dönem verilen 3 adet Meclis soruşturması önergesi görüşüldü, ancak soruşturma komisyonu kurulmadı. Bu dönem ise verilen 13 önergeden 1’i kabul edilerek Meclis Soruşturma Komisyonu kuruldu.

TBMM Başkanlığı’na 23. ve 24. Dönem’de gelen tasarı ve tekliflere baktığımız zaman ise tekliflerde artış, tasarılarda ise azalma olduğu görülüyor. Geçen dönem 809 tasarı, 901 teklif; bu dönem ise 772 tasarı, 2 bin 828 teklif sunuldu. Tasarılarda azalma yüzde -5 olarak gerçekleşirken, tekliflerdeki artış yüzde 210 olarak gerçekleşti.

Yasama dokunulmazlığı tezkerelerinde de artış (yüzde 34) yaşandı. Geçen dönem 907, bu dönem ise bin 223 dokunulmazlık tezkeresi geldi.

23. Dönem’de, 345’i uluslararası anlaşmaları uygun bulma tasarıları olmak üzere 548, 24. Dönem’de ise 234’ü uluslararası anlaşmaları uygun bulma tasarıları olmak üzere 418 kanun kabul edildi. Geçen dönem gelen 809 tasarıdan 510’u kanunlaştı, 2’si Cumhurbaşkanı’nca iade edildi, 17’si ise Hükümetçe geri alındı. Bu dönem gelen 772 tasarıdan 382’si kanunlaştı, 1’i Cumhurbaşkanı’nca iade edildi, 14’ü Hükümetçe geri alındı.

(Kaynak & Fotoğraf: AA)