Yetkili ama sorumlu olmayanlar ligi

nesrinnasyazı
Birileri hem yetkili hem de sorumsuz olabilir mi? Hele seçimle işbaşına gelenler topluma hesap vermeyi gereksiz bir ayrıntı olarak görebilirler mi? Ortadoğu’nun ya da Orta Asya’nın bir parçasıysanız evet…

Türkiye de hızla bu coğrafyanın bir parçası oluyor. Milli birlik ve beraberlik söyleminin arkasına saklanarak onlarca canın kaybından dolayı hiçbir sorumluluk duymayan yetkililer, hepimizi bu kanlı coğrafyada sessiz tanık olmaya zorluyorlar. Yayın yasaklarıyla hesap soranları susturuyor, eleştirenleri vatan haini ilan ederek geniş yığınlara korku salıyor ve insanların evine, işine giderken patlayan bombalarla onar onar ölmesine alışmamızı istiyorlar.

Hızla bir parçası olduğumuz Ortadoğu ülkelerine bir bakın. Patlayan bombalar o kadar olağan hale gelmiş ki, ölenlerin sayısı yüzlerle ifade edilmedikçe haber değeri dahi taşımıyor. İnsanlar sessizce ölülerini gömüyor, sessizce yaslarını tutuyorlar. Belki de bir sonraki bombanın kurbanının kendisi olabileceği ihtimalini içselleştirdiklerinden sadece ‘an’ı yaşıyorlar.

Ölümün ve vahşetin her türlüsünün sıradanlaştığı bu ülkelerde ‘yarın’ bile bilinmeyen bir geleceği ifade eder. Böyle toplumlar için ‘gelecek’ yoktur, geleceğe yatırım yoktur…Eğitimden, sağlıktan, ekonomi politikalarından, çevrenin korunmasından kimse konuşmaz. Tek üretim faaliyetleri toprağın onlara sunduğunu kaynakları işletmektir. Onu da çoğu kez kendi başlarına yapamaz, zengin batılı ülkelerin mühendisliği ve teknolojisine ihtiyaç duyarlar.

Bu ülkelerin yöneticileri zengin, halkları fakirdir. Bu ülkelerde kimse yetkililere hesap sormaz, soramaz. Hesap sormaya kalkanlar otoriteye başkaldırmakla suçlanır, şanslıysa hapse atılır, değilse sessizce ölür gider.

İnsanları beşer, onar, yüzer ölürken kendini hiç sorumlu tutmayan yetkililerin bolca olduğu bu ülkelerin meclisleri de göstermeliktir. Yargıları otoritenin emrindedir, medyaları otoritenin bültenidir.

Roboski, Reyhanlı, Suruç, Diyarbakır ya da üst üste Ankara’da yaşanan katliamlara bakın. Ne çok Ortadoğu ülkelerini ya da Pakistan’ı andırmaya başladık. Kendini sorumlu hisseden tek bir yetkili yok. Yayın yasakları nedeniyle kimseden hesap sorulamıyor. Bomba yüklü araç ülke içinde 3 bin kilometre yol katederken kimsenin ruhu duymuyor. Tüm öncelik, failin YPG olduğuna başta ABD olmak üzere Nato ülkelerini ikna etmek…Sanki failin YPG olması sorumluluklarını ortadan kaldıracak.

Ciddi devletler böyle felaketlerden sonra “neden ve nasıl” sorularını masaya yatırır, sorumlulardan hesap sorarlar, sanki o güne kadar ülkede herşey güllük gülistanlıkmış gibi “ülke genelinde güvenlik değerlendirmelerini il bazında her ilimizde ele alarak, hassasiyet gösteren güvenlik ihtiyaçlarımızı karşılamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz” diyerek geçiştirmezler…

Hele böyle bir katliamın ardından kamu güvenlik güçlerini, bir özel şirketin güvenlik elemanlarıymış gibi, kentlerinin doğasını korumak için sokağa dökülen ve Anayasanın kendilerine tanıdığı gösteri hakkını kullanan insanların üzerine göndermezler. Bunun aksini yaparlar, vatandaşın yaşam hakkını, doğal çevresini ve kentlerini tahrip ederlerse Ortadoğu’nun bir parçası olduklarını dünya aleme ilan ederler.

Ankara En İyi Avukat MCT Hukuk, Avukat Mesut Can TARIM, Ankara, Balgat