Bakan Elvan’dan muhalefete mesaj!

Lütfi Elvan

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) 2015 yılının ikinci Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı, Sheraton Otel’de düzenlendi. Toplantıya katılan Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, “64. Hükümetimiz bir reform hükümeti olacaktır. Özellikle seçim beyannamemizi ve hükümet programımızı hazırlarken toplumun tüm kesimlerinin düşüncelerini, yaklaşımlarını ve karşılaştıkları sorunları teker teker dinledik. Bu çerçevede kendi partimizin politikalarını dikkate alarak bir seçim beyannamesi ve hükümet programı hazırladık. Önümüzdeki 4 yıl 64. Hükümetimiz için bizler için çok yoğun bir dönem ve süreç olacak. Çok önemli reformlarımız var. Bunları gerçekleştirme yönünde yoğun bir çaba sarf edeceğiz. Elbette hükümetimize çok önemli görevler düşüyor. Ancak TBMM’de partimiz dışındaki diğer Meclis’te siyasi grubu bulunan partilerinde özellikle reformlara yönelik ciddi destek vermesi bizler açısından büyük önem arz ediyor. Biz bu reformları kısa sürede gerçekleştirmek istiyorsak daha önce de ifade ettiğimiz gibi muhalefet partileriyle Meclis’te siyasi grubu bulunan tüm partilerle çalışmaya, işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Tüm sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerinin ve toplumun önemli bir kesiminin en önemli beklentisinin yeni bir anayasa olduğuna dikkati çeken Elvan, “Bu konuda da muhalefet partilerinin bizlerle birlikte çalışması ve destek vermesi sayesinde bunu da gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz. Biz insanın devlete karşı görevlerini değil, devletin insana karşı görevlerini hatırlatan bir anayasayı arzuluyoruz” dedi.

Elvan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Reformlarımızı gerçekleştirirken katılımcı, kapsayıcı ve insan odaklı bir yaklaşım içerisinde olacağız. Yine bu reformlarımızı gerçekleştirirken şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerini esas alacağız. Anayasa önceliğimiz olacak. Ancak anayasa dışında Siyasi Partiler Kanunu, Siyasi Etik Kanunu, cemevlerine hukuki statü tanınması, HSYK’nın yeniden yapılandırılması Hakimler Yüksek Kurulu, Savcılar Yüksek Kurulu olarak, bilirkişilik müessesesinin yeniden yapılandırılması gibi pek çok alanda önemli reformlar gerçekleştireceğiz. Eğitim alanına baktığımızda eğitimde kalite, nitelikli eğitim en önem verdiğimiz alanlardan birisi olacak. Eğitim müfredatını gözden geçireceğiz. Eğitimde kalite endeksini oluşturarak özellikle fırsat eşitliği konusunda temel eksiklerimizi önemli ölçüde gidermiş olacağız. Öğretmen stratejisi belgesi hazırlayacağız. Eğitimle istihdam arasındaki bağı güçlendireceğiz. İş gücü piyasasındaki arz ve talep arasındaki uyumu sağlamaya yönelik önemli tedbirler alacağız. Özellikle kurumlarımızın, iş dünyamızın ihtiyaçlarını, taleplerini en hızlı şekilde nasıl ve şekilde gerçekleştirilir sorusu üzerine inşa edebileceğimiz mekanizmalar oluşturacağız. Dijital Türkiye Projesi’ni hayata geçirerek vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarına gitmeden tüm iş ve işlemlerini sanal ortamda sonuçlandırılmasını sağlayacağız.”

“Vergiye gönüllü uyumun arttırılması, vergi tabanının genişletilmesi, vergi güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla yeni gelir vergisi kanununu çıkaracağız” diyen Elvan, “Yeni vergi usul kanunu da yine gündemimizde yer alan projeler arasında yer alıyor. Özellikle dağınık bir hukuki kanuni mevzuat yapısı olması nedeniyle tek bir çerçeve kanun altında kamu özel kesim arasındaki işbirliğini yeniden düzenleyeceğiz. Kamu ihale sistemini AB direktiflerine uygun olarak yeniden ele alıp, kamu ihale kanunu, sektörler kanunu da dahil olmak üzere yenileyeceğiz. Diğer reform alanı ise öncelikli dönüşüm programlarıyla reel ekonomide köklü değişim. Reel ekonomide diğer önemli alanımız nitelikli insan gücüdür. Yerli ve yabancı nitelikli insan gücü için ülkemizi cazibe merkezi haline getirme yönünde önemli çalışmalar gerçekleştireceğiz. 25 öncelikli dönüşüm programımız kararlı bir şekilde hayata geçirilecektir. Nihai hedefimiz ülkemizin refahının daha da arttırıldığını, vatandaşlarının yüksek gelir seviyesinde olduğu bir ekonomiye ulaştırmaktır” ifadelerini kullandı.

 

 

kaynak: Haber7

Ankara En İyi Avukat MCT Hukuk, Avukat Mesut Can TARIM, Ankara, Balgat