“Terörle şarkılı türkülü miting yaparak mücadele edildiğini sanıyorlar”