MHP’de kongre bilmecesi: Bahçeli konuşursa…

bahçeli

Parti tüzüğüne göre Devlet Bahçeli’nin konuşma yapması zorunlu. Genel merkez bu durumun kongreyi iptal ettireceği görüşünde.

Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin MHP’de “olağanüstü kurultayın toplanması” için yetkilendirdiği Çağrı Heyeti, delegelere noter onaylı davet bildirimi gönderdi. Kurultayın gündeminin de yer aldığı bildirimde “Genel Başkan’ın konuşması”nın da yazılı olduğu görüldü.

Mahkemenin yetkilendirdiği Ali Sağır, Ayhan Erel ve Mehmet Bilgiç’ten oluşan çağrı heyeti, delegelere resmi davette bulunarak, 15 Mayıs’ta Büyük Anadolu Oteli’nde yapılacak kurultaya davet etti. Yazıda, MHP Tüzüğü’nün “genel başkan seçimli kurultayın önündeki en büyük engel” olarak görülen 63. maddesinin değiştirileceği belirtildi. Çağrı heyetinden delegelere gönderilen yazıda şunlar kaydedildi:

“Ankara 12. Sulh Mahkemesi’nin kararı gereğince MHP Olağanüstü Büyük Kongresinin toplantıya çağrılması ve gerekli işlemlerin icrası hususunda tarafımıza çağrı heyeti sıfatıyla yetki verilmiştir. Bu itibarla MHP’ye Olağanüstü Büyük Kongresinin aşağıda belirtilen gündem ile 15 Mayıs tarihinde ilk toplantının saat 10.00’da yapılacağı, ilk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 22 Mayıs tarihinde aynı yerde aynı saatte aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacağı hususu bilgilerinize sunulur.”

Yazıda, kurultayın gündemi de şu şekilde yer aldı: “Açılış ve yoklama. Kongre divan heyetinin seçimi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Genel Başkan’ın açılış konuşması. MHP Tüzüğü’nün 63. maddesinin dördüncü fıkrasının ‘Bu toplantılarda, büyük kongre delegelerinin en az yirmide birinin teklifi ile gündemdeki sıranın değiştirilmesi veya bir konunun gündeme alınması talep edilebilir. Olağanüstü toplantılarda Genel Başkan, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu seçimi yapılabilir’ şeklindeki teklifin görüşülüp karara bağlanması.”

Çağrı heyetinin gönderdiği davette gündemde yer alan “Genel Başkan’ın açılış konuşması” ifadesi dikkat çekti. Genel Merkez kurultayı “hukuka aykırı” kabul ettiği gerekçesiyle katılmayacağından, Genel Başkan Devlet Bahçeli de bu kurultayda bir konuşma yapmayacak. Ancak parti tüzüğüne göre, kurultaylarda genel başkanın konuşma yapması zorunlu. Bu durumda kurultayı olası bir “kriz” bekliyor. Muhaliflerin krizi nasıl çözeceği merak konusuyken, Genel Merkez kanadı ise “bu durumun bile kurultayı iptale götürebileceği” görüşünde.

 

kaynak: Hürriyet